Nieuws
Nieuws van de medezeggenschapsraad

Nieuws van de medezeggenschapsraad

Dinsdag 14 juli 2020

Beste Schalmen,

Het was een bijzonder jaar voor de medezeggenschapsraad. Het duurde even voor we in de nieuwe samenstelling van start gingen, en toen dit uiteindelijk lukte, zaten we met een dichte school. De MR heeft dit jaar uiteindelijk maar 2x vergaderd. De notulen kunt u binnenkort terugvinden op de website.

De samenstelling van de MR is als volgt:

OMR: (oudergeleding medezeggenschapsraad)

Jurgen de Vries (voorzitter), Martijn van Jaarsveld en Vildan Albayrak

PMR: (personeelsgeleding medezeggenschapsraad)

Mark van Zoest, Sandy Cheung en Simone Ebben

De vergaderdata voor het komende schooljaar zijn: 21 september, 16 november, 18 januari, 29 maart, 31 mei en 6 juli.

Het emailadres van de medezeggenschapsraad is mr@obsdeschalm.nl Hier kunt u vragen of reacties naar toe sturen.

Namens de geleden en met vriendelijke groet,

Simone Ebben (secretaris)

 


Terug