Nieuws
Komende week onderwijs op afstand

Komende week onderwijs op afstand

Zondag 4 oktober 2020

Onderwerp: Komende week onderwijs op afstand

Beste Schalmen,

Met deze brief willen we jullie informeren over het onderwijs komende week. We gaan van maandag 5 tot en met vrijdag 9 oktober over op lesgeven op afstand. De reden hiervoor is dat dit weekend nóg een leerkracht van ons team positief is getest is op COVID-19. Dat brengt het totaalaantal positief geteste teamleden op drie. Dat is in de eerste plaats natuurlijk heel vervelend voor hen. Maar ook voor de schoolorganisatie heeft het consequenties. Ik kan me voorstellen dat dit bericht de nodige vragen bij jullie oproept. In deze brief geven wij jullie meer informatie.

 Besmettingen

Het aantal COVID-19 besmettingen loopt landelijk op. Met name in de grote steden en dus ook in Rotterdam en op de scholen. We willen nogmaals benadrukken dat we alle voorgeschreven maatregelen hebben genomen en dat we onderling goed afstand hebben gehouden.

Afstandsonderwijs tot en met 9 oktober

Nu er meerdere besmettingen vastgesteld zijn binnen ons schoolteam hebben wij na lang beraad, in overleg met het bestuur, besloten komende week over te gaan op afstandsonderwijs. Dit is ook besproken met de medezeggenschapsraad. We houden in die periode nauwlettend in de gaten of andere collega’s uit het team klachten ontwikkelen en we proberen hiermee besmettingen in de school te voorkomen. Het welzijn van de Schalmen en Schalmpies gaat immers boven alles.

Voorzorgsmaatregelen

Het gebouw blijft open. De medewerkers die klachtenvrij zijn hoeven niet in quarantaine. Voor hen is het mogelijk om het afstandsonderwijs vanuit hun eigen leslokaal vorm te geven, alleen is het niet mogelijk om elkaar te ontmoeten. Wanneer we niet in onze klas zijn, dragen we een mondkapje. Er zal extra worden schoongemaakt.

Op maandag 12 oktober kunnen de kinderen naar verwachting weer naar school. Aan het eind van deze week krijgt u bericht over de stand van zaken. Er is in deze situatie helaas geen noodopvang mogelijk omdat er geen personeel beschikbaar is.

Onderwijs op afstand

We zijn op deze situatie voorbereid, maar we moeten desondanks nog veel regelen. Op zondag 4 oktober vergaderen wij en maken we afspraken over de manier waarop we hiermee zullen omgaan. We zullen lespakketten uitgeven, inlogcodes voor softwareprogramma’s verstrekken en in de loop van de week instructie geven in Teams.

Jullie ontvangen hierover zo snel mogelijk bericht van de leerkracht. We zullen onze uiterste best doen om het onderwijs (op afstand) zo goed mogelijk door te laten gaan.

Vragen of meer informatie

Natuurlijk begrijpen we dat deze beslissing emotie en/of vragen kan oproepen. Houd de gezondheid van de Schalmpies goed in de gaten en gebruik daarvoor de beslisboom die we jullie hebben gestuurd.

Hebben jullie vragen of twijfels na het doorlopen van de beslisboom? Neem dan contact op met de huisarts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziekten-arts van de regionale GGD. Je kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u).

Willen jullie contact met ons? Dat kan via de mail of telefonisch.
Mail naar: pamela.tjonappian@stichtingboor.nl
Bel naar: 06-11.53.79.54

Wij weten dat we op jullie begrip en medewerking kunnen rekenen.  

Met een elleboog vanuit huis,

Crew OBS De Schalm

 


Terug