Nieuws
't Ruime Sop blijft wél open

't Ruime Sop blijft wél open

Zondag 4 oktober 2020

Aan de ouders van kinderen die bso afnemen bij KindeRdam,

Ik heb begrepen dat er ten aanzien van de situatie komende week, op basisschool de Schalm vragen zijn gerezen over de bso.

Hopelijk kan ik middels deze brief wat duidelijkheid geven.

Al onze bso’s zijn, vooralsnog open. U kunt uw kind zelf brengen als u dat wilt vanaf 14.00uur. Natuurlijk alleen op de dagen dat uw kind bij ons ingeschreven staat. Het is erg belangrijk dat u de kinderen overdraagt aan pedagogisch medewerkers. Even contact met hen maken, zodat zij weten dat het kind er is. Zo houden wij goed overzicht.

Mocht uw kind niet komen, meldt u het kind zo spoedig mogelijk af in de ouderportal, zodat u ruilpunten krijgt. Tevens weten wij dan hoeveel kinderen wij kunnen verwachten.

Tot slot: Mocht uw kind bso afnemen en u komt enorm in de problemen met uw werk onder schooltijd, kunt u mij een mailtje sturen.

IK zal inventariseren om hoeveel ouders het gaat en ik zal dan kijken wat er mogelijk is om de betreffende kinderen onder schooltijd op te vangen. Let wel, het is een andere situatie dan in het voorjaar waarbij de overheid noodopvang vergoedde. NU is er alleen de mogelijkheid om deze uren in te kopen.

IK neem contact met u op als ik een mail heb ontvangen.

Vriendelijke groet

Marianne Berman, gebiedsmanager.

06-41542025

m.berman@kinderdam.nl


Terug