Nieuws
Afname CITO- middentoetsen

Afname CITO- middentoetsen

Maandag 1 februari 2021

Beste Schalmen,

Zoals u weet blijven de scholen nog even dicht, in ieder geval tot 8 februari. Met dit bericht willen we u informeren over de toetsen uit het leerlingvolgsysteem, die normaalgesproken in januari en februari afgenomen worden.

Voor alle groepen geldt, dat deze toetsen enkele weken worden uitgesteld. Wanneer ze worden afgenomen hangt af van het moment dat we weer naar school kunnen en fysiek onderwijs kunnen geven. U krijgt hierover van de leerkracht dan nadere informatie.

Met de toetsen brengen we in beeld wat het ontwikkelingsniveau is van de leerling op het moment dat hij of zij de toets maakt. Het zou heel goed kunnen dat de toetsen dit jaar andere resultaten laten zien dan in andere jaren. Misschien zijn de leerlingen door de periode van online onderwijs in sommige vakken sneller ontwikkeld, en in andere vakken juist minder snel.

Het kan ook per kind heel verschillend zijn. Toch is het belangrijk om de toetsresultaten te analyseren en gebruiken. Ze laten zien wat het resultaat is van de afgelopen periode van online onderwijs. En ze geven ons informatie over wat de komende periode het aanbod moet zijn. Daar heeft elke leerling baat bij!

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht.

Met een vriendelijke elleboog,

Crew OBS De Schalm


Terug