Nieuws
Planning en organisatie heropening scholen

Planning en organisatie heropening scholen

Dinsdag 2 februari 2021

Beste Schalmen

Zoals u jullie de media hebben kunnen lezen, heeft het OMT geadviseerd om de basisscholen per maandag 8 februari 2021 weer te openen.
Het (demissionaire) kabinet heeft besloten om dit advies op te volgen.

Wij zijn blij dat alle leerlingen binnenkort weer naar school kunnen, maar er zijn ook nog veel vragen over of dat veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan. We verwachten dat het kabinet in de persconferentie van dinsdagavond 2 februari 2021 zal komen met een duidelijk besluit en aanvullende maatregelen voor scholen.

Het beleid zal verder worden uitgewerkt door het Ministerie van Onderwijs, de PO-raad en het bestuur van onze school. Vervolgens zullen wij een plan op schoolniveau uitwerken.

We weten nu dus nog niet precies hoe de schoolweek er volgende week voor uw kind uit zal zien.

Wij zullen u zo snel mogelijk (naar alle waarschijnlijkheid donderdag of vrijdag aanstaande) hierover meer duidelijkheid geven.

Met een verwachtingsvolle elleboog

Crew OBS De Schalm


Terug