Nieuws
Heropening van De Schalm op 8 februari 2021

Heropening van De Schalm op 8 februari 2021

Vrijdag 5 februari 2021

Beste Schalmen en Schalmpies,

Aanstaande maandag doen we de deuren weer open voor onze leerlingen en nemen we het stokje weer over van de ouders!

Voordat het zover is, moeten we heel veel regelen. Het staat allemaal beschreven in het plan dat jullie zojuist gemaild hebben gekregen. Lees dat ajb goed door!!!

Veel van de oude maatregelen blijven van kracht. Een aantal zaken is veranderd:

Roosters:
De groepen 1 t/m 6 krijgen les van 8.30u tot 14.15u. Tegelijkertijd.
De groep 7 en 8 krijgen onderwijs in shifts. Van 8.30u tot 11.45u of van 11.15u tot 14.30u. In het half uurtje dat overlapt, kunnen de Schalmpies samen buitenspelen.

Ingangen:
De groepen 4 en 5 gaan een andere ingang gebruiken. Ivar en Mark sturen daarover nog een apart bericht. Voor alle andere groepen blijft de situatie hetzelfde.

Naar en van school:
Laat de Schalmpies zoveel mogelijk zelfstandig gaan. Zij die afhankelijk zijn, mogen gebracht worden door 1 persoon. Alleen de ouders van de groepen 1/2 mogen het kleuterplein op om hun kind tot de klassendeur te brengen. Zij dragen dan wel een mondkapje en houden anderhalve meter afstand.

Onderwijs:
We zijn de leerlijnen blijven volgen en focusten ons op de kerndoelen. Daar gaan we gewoon mee door. Helaas zijn er geen Podiumkunsten tot aan de voorjaarsvakantie. Er is wel gym. De tutoren ondersteunen online.

Extra:
De leerlingen uit de groepen 7 en 8 moeten een mondkapje dragen op het moment dat zij niet op hun werkplek zitten. In het lokaal zitten zij in vaste koppeltjes.

Vragen en of opmerkingen?
Spreek geen groepsleerkracht aan, maar richt je tot een ambulant personeelslid, bel, mail of stuur een berichtje.

Tot ziens!

Met een drukke elleboog,

Crew OBS De Schalm


Terug