Nieuws
Heropening van De Schalm op 9 februari

Heropening van De Schalm op 9 februari

Maandag 8 februari 2021

Beste Schalmen en Schalmpies,

Vandaag hebben jullie overlast ervaren, maar hopelijk ook kunnen genieten van de uitzonderlijke sneeuwpartij. We vonden het erg leuk om daarvan foto's te krijgen. Zo is de 'sneeuweend' -de illustratie bij dit bericht- gemaakt door 2 meisjes uit groep 7.

Maar morgen gaan we écht open!! Heel het team kan de weg naar school maken en is dan volledig present. We zullen de Schalmpies alsnog warm onthalen. Er is een fotograaf van het AD aanwezig om mooie beelden ervan te maken.

Het blijft echter fris in de lokalen, dus iedereen moet zich warm aankleden. We zullen in de praktijk moeten ervaren hoe we verantwoord kunnen blijven ventileren.

Het OMT concludeert dat jonge kinderen weinig bijdragen aan de verspreiding van het virus en milde klachten hebben bij besmetting. Toch vragen we jullie nogmaals om alle veiligheidsmaatregelen extra goed in acht te nemen. Dus Schalmpies met klachten moeten helaas thuisblijven, ook al lijken die onschuldig van aard.

Een enkele ouder heeft aangegeven het niet aan te durven. In dat geval geven we geen online les. De leerplichtambtenaar zal niet meteen handhavend optreden, maar wel in gesprek gaan om toe te werken naar deelname aan het onderwijs op school.

Laat er een periode aanbreken van rust en regelmaat!

Met een hoopvolle elleboog,

Crew OBS De Schalm


Terug