Nieuws
vacatures MR

vacatures MR

Donderdag 8 september 2022

Dit jaar stoppen Jurgen de Vries en Vildan Ekiz als lid van de medezeggenschapsraad. Hierdoor komen er twee plekken vrij in de oudergeleding van de MR. Mocht u interesse hebben om in de MR plaats te nemen, dan kunt u dit doorgeven aan Simone Ebben (simone.ebben@obsdeschalm.nl) Bij meerdere aanmeldingen volgt er een verkiezing. Doorgeven kan tot 19 september.

Wat doet de MR:

Meedenken

Meepraten

Meebeslissen

We vergaderen 6x per jaar en denken hier actief mee met het schoolbeleid. We beslissen o.a. mee over schoolinhoudelijke keuzes, zoals de formatie, het jaarplan of een nieuwe methode. Ook staat de nieuwbouw iedere vergadering op de agenda. Op de website van de school zijn de notulen van de afgelopen vergaderingen te vinden.

Mocht u aanvullende informatie willen, spreek dan één van de huidige MRleden aan.

Met vriendelijke groet namens de MR,

Jurgen de Vries, Martijn van Jaarsveld, Vildan Ekiz, Mark van Zoest, Ivar van den Dool en Simone Ebben

 


Terug