Nieuws
Uit het oog in het hart

Uit het oog in het hart

Zaterdag 3 juni 2023

Beste ouders,

Na 30 jaar op de Schalm gewerkt te hebben, heb ik besloten mijn vleugels uit te slaan. In deze 30 jaar heb ik de wijk en dus ook De Schalm veel zien veranderen. Op het moment dat je kinderen van “oud”-leerlingen op school ziet komen, besef je dat we het goed hebben gedaan immers zij vertrouwen hun kinderen ook aan ons toe. Maar tegelijkertijd besef je dat je er toch wel lang werkt. Het blijft een onwerkelijk idee om na de zomervakantie niet meer op “mijn” nest terug te keren.
Ik wens natuurlijk O.B.S. De Schalm alle goeds toe in de toekomst. Ik zal na de zomervakantie op De Regenboog in Beverwaard gaan werken en zal zeker volgend schooljaar nog eens langskomen op De Schalm.

Ik wil graag iedereen bedanken voor de afgelopen jaren en wellicht komen we elkaar volgend schooljaar nog eens tegen.

Groet Edwin Huvermann


Terug